Ett nytt kapitel för Helsingborg

Oceanhamnen är utan överdrift starten på Helsingborgs mest spännande och omfattande nysatsning någonsin – en stadsdel som utgör den första etappen av H+, stadsförnyelseprojektet som under de kommande åren förvandlar delar av hamninloppet till en integrerad del av Helsingborgs city.

Med sitt läge precis intill Knutpunkten kommer Oceanhamnens första etapp att bli en ny stadsdel på det som idag kallas Oceanpiren. Via en nyanlagd kanal förvandlas Oceanpiren till en ö som förbinds till Knutpunkten med en gång- och cykelbro, medan en bro för biltrafik byggs i söder.

Välkommen
till Havsbadet

Ön rymmer fyra attraktivt utformade bostadskvarter med cirka 350 bostäder kombinerat med handel, service och tre kontorsbyggnader i området närmast färjetrafiken i norr.

I den södra delen av hamnbassängen mellan nuvarande Oceanpiren och Oslopiren, några hundra meter från Oceanateljén, byggs Havsbadet – en helt ny badanläggning med djuphavspool och hopptorn samt en rad andra bassänger för barn och vuxna.

Ett ca 790 m2 stort trädäck med trappor, ramper och soldäck bildar en ram runt bassängerna och det är nog ingen vågad gissning att Havsbadet kommer att bli en populär oas för helsingborgarna.

Norra Hamnen 1977 – med Oceanateljéns läge markerat.

Sveriges näst
största hamn

Helsingborg har aldrig haft en naturlig hamn, men läget vid Öresunds smalaste del gjorde trots det platsen till en viktig punkt för sjöfart och handel redan under vikingatiden.

Handeln sköttes i århundraden med en träbrygga och mindre båtar som lossade och lastade ute på redden. Men efter utbyggnader sedan tidigt 1700-tal är Helsingborg idag Sveriges näst största containerhamn.

Sedan Oceanhamnen invigts 1891 kom färjetrafiken över Öresund igång med sju turer om dagen, medan handelsfartygen ankrade på Oceanpiren. Färjorna går fortfarande tätt, men strax intill skrivs nu ett nytt kapitel i Helsingborgs spännande hamnhistoria.

Och du har chans att vara med från början.

Med byggmästartradition sedan 1942 utvecklar och bygger Sundprojekt hyres- och bostadsrätter på attraktiva lägen i Öresundsregionen, främst i Malmö, Lund och Helsingborg.

Läs mer om oss