Ett boende som

stimulerar kreativitet

Nyckelordet för Oceanateljén är kreativitet och möjligheter att utforma boendet efter de egna förutsättningarna. De tre kommersiella lokalerna som finns i fastigheten kan rymma verksamheter som café, frisör, mäklare etc – och lägger man till de sammanlagt fyra bokalerna, så tillkommer ytterligare möjligheter att testa idéer genom att kombinera det egna boendet med en verksamhet.

Idén med Oceanateljéns bokaler är att den som vill ska kunna förena modernt boende med företagsamhet och kreativitet på ett sätt som skapar en maximalt inspirerande miljö. Bokalerna kan efter tillträdet utformas efter egen smak. Kök och badrum är färdigställda, men i övrigt är bokalerna utformade med råa betongväggar, tak och golv så att man själv kan anpassa både boende och verksamhet efter egna förutsättningar och behov.

Med byggmästartradition sedan 1942 utvecklar och bygger Sundprojekt hyres- och bostadsrätter på attraktiva lägen i Öresundsregionen, främst i Malmö, Lund och Helsingborg.

Läs mer om oss