Ett boende som

stimulerar kreativitet

Nyckelordet för Oceanateljén är kreativitet och möjligheter att utforma boendet efter de egna förutsättningarna. De tre kommersiella lokalerna som finns i fastigheten kan rymma verksamheter som café, frisör, mäklare etc – och lägger man till de sammanlagt fyra bokalerna, så tillkommer ytterligare möjligheter att testa idéer genom att kombinera det egna boendet med en verksamhet.

Idén med Oceanateljéns bokaler är att den som vill ska kunna förena modernt boende med företagsamhet och kreativitet på ett sätt som skapar en maximalt inspirerande miljö. Bokalerna kan efter tillträdet utformas efter egen smak. Kök och badrum är färdigställda, men i övrigt är bokalerna utformade med råa betongväggar, tak och golv så att man själv kan anpassa både boende och verksamhet efter egna förutsättningar och behov.

Intresseanmälan

Intresserad av:
Antal rum:

För att kunna registrera din anmälan, tillhandahålla mer information... visa mer

För att kunna registrera din anmälan, tillhandahålla mer information om och administrera ditt intresse i bostadsprojektet kommer Sundprojekt Intressenter AB (556712-2212) (”Sundprojekt”) behandla de personuppgifter som du lämnar ovan. Sundprojekt är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du samtycker har du rätt att kontakta Sundprojekt och begära information om personuppgiftsbehandlingen och begära rättelse, radering eller begränsning av, samt göra invändningar mot, personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att få en kopia på de personuppgifter som Sundprojekt behandlar. Visa mindre

Mer information om behandlingen hittar du här.

VI BYGGER SKÅNE

Som del i Åke Sundvallskoncernen har Sundprojekt mer än 75 års byggmästartradition och en grundmurad finansiell styrka i ryggen. Vi startade vår verksamhet i Skåne 2004 och har sedan dess byggt över 500 lägenheter här. Fler spännande projekt är planerade. Vi bygger för alla, både hyres- och bostadsrätter. Sunda bostäder att trivas i. På några av Öresundsregionens mest attraktiva lägen. Vi bygger Skåne.